وضع مطلوب علم و فناوری

  لوگوی شبکه علمی ایران
  ساختمان ستادی:
  تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان مفتح شمالی ، پلاک 390
  تلفن: 3-9361 8874 (21) 98+

  امور مشتریان و مدیریت شبکه:
  تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان شهید موسوی (فرصت سابق) ، پلاک 27
  تلفن: 3006 8882 (21) 98+
  فکس: 3007 8882 (21) 98+